האוניברסיטה העברית

מגוון מעקות ומאחזי נגישות מנירוסטה עם מילואת כבלי פלב"מ