בריכה מרכז לעיוור ירושלים

בריכה – מעקה נירוסטה מילואת צינורות נירוסטה גליים , בריכת פעוטות – מעקה נירוסטה מילואת צינורות נירוסטה אנכיים בגבהים שונים למראה גלי