מרכז הספורט בטכניון, חיפה

 

התקנת מעקות נירוסטה 316, מילואת זכוכית ומאחז עם כיפופים מושלמים, ריתוכי ארגון וברגים נסתרים.