SKY סלע בינוי

פרויקט SELA SKY מבית

סלע בינוי
2 בניינים מרהיבים של 30 קומות, 224 יחידות.
מעקות זכוכית עם פרופיל מלבני מבית TOMAK.
בכניסה לבניינים מעקות ומאחזי יד מנירוסטה.
פורום הצעירים של מרכז הבנייה הישראלי