היכל התרבות ת"א

חוץ –  מעקה שחזור במרפסת חוץ מפלדה מילואת זכוכית , מדרכי זכוכית , מסדרי תור , פנים – תקרת זכוכית , קופות תשלום , דלתות להידרנט , מכסה לבורות ניקוז , תעלות מיזוג אוויר רצפתיות , אולמות – מעקות שחזור עמודים מפלדה עם ידית אחיזה מעץ