בית פרס לשלום

מעקה זכוכית במדרגות ובגלריה עם מאחז עליון מרחף