קופת חולים מאוחדת ת"א

מעקה פלדה לרמפת נכים משטוחים מילואת זכוכית עם כפתורי נירוסטה ומאחז יד כפול .