רותם לב העיר נהריה

רותם לב העיר"
25 יח"ד 10 קומות מבית רותם מגורי יוקרה בע"מ.
מעקות זכוכית עם פרופיל אובלי מבית TOMAK.
יזם: יהודה רותם.
אדריכלות:

זלטקה עוז – אדריכלית בע"מ
קבלן מבצע: דורון אמנוני – אמרון חברה לבניה.