סביוני חדרה

סביוני חדרה
2 בניינים 108 יחידות.
פרופיל אובלי מבית TOMAK

יזם:

אפריקה ישראל מגורים Africa Israel Residences

ביצוע:

Selected – סלקטד

שגראוי ייזום ובניה SBC