נחלת יהודה בראשון לציון

נחלת יהודה בראשון לציון
5 בניינים 225 יחידות.
פרופיל אובלי מבית TOMAK
יזם:

שיכון ובינוי – Shikun & Binui
ביצוע:

עץ השקד נדל״ן