תומק מעקות נגישות מנירוסטה מעקות זכוכית מאחזי יד בחיבור מושלם היכנסו

נגישות

מעקות ומאחזי נגישות

מאחז יד מרכזי לגרם מדרגות רחב
עמוד – צינור נירוסטה קוטר 32 מ"מ עובי דופן 2 מ"מ.
העמוד מקובע לרצפה ע"י קידוח יהלום בעומק מינימלי של 10 ס"מ מבוטן ומודבק
באמצעות דבק אפוקסי דו רכיבי . FISHER ורוזטה נירוסטה קוטר 70 מ"מ.

מאחז יד מרכזי כפול לגרם מדרגות רחב TK-135

מאחז יד על עמוד

צינור נירוסטה קוטר מ"מ או 38 מ"מ עובי דופן 5.1 מ"מ כל הזויות מיוצרות ע"י כיפוף
ברדיוס מינימלי ולא באמצעות ריתוכים.
המאחז מחובר לעמוד באמצעות תותבי חיבור וברגים נסתרים ללא ריתוכים.
תומך מאחז – זווית 90 נירוסטה מלא קוטר 14 מ"מ ,חרוט בשני צדיו בקונוס
הפוך ,מקשר בין התותבים למאחז ועמוד הבסיס.
תותב חיבור – מוט נירוסטה מלא ,קוטר 25 מ"מ צד אחד מותאם לרדיוס צינור
המאחז – 38 וצדו האחר קדח בקוטר 14 מ"מ המותאם לתומך מאחז זווית . 90
(חשיבותו של תותב החיבור היא בכך שהוא מאפשר חיבור ללא ריתוך והעובדה
שהוא מיוצר מחומר מלא מקנה חוזק למאחז).
כל המעברים והאלמנטים המחברים בין חלקי המעקה עוברים ליטוש
וציפוי אלקטרוכימי למניעת כתמי קורוזיה.

מאחז יד על עמודים למדרגות TK-110

מאחז יד לקיר

מאחז – צינור נירוסטה כמצוין במאחז יד מרכזי.
המאחז מקובע לקיר ע"י קידוח בקיר וביטון מוטות הברגה בקיר עליהם מולבשים
תומכי המאחז . על תומכי המאחז מחוברים תותבי חיבור המחברים בין תומך המאחז
לבין המאחז עצמו.

מאחז יד לקיר TK-105

מאחז יד כפול לרמפת נכים

שני מאחזים המחוברים לקיר באותה צורת חיבור כמו בסעיף 1 מאחז עליון
גובה 105 ס"מ מהרצפה והמאחז התחתון (עבור נכים )מותקן בגובה 85 ס"מ.
יתר הפרטים כמו בסעיפים קודמים.

מאחז יד בודד על עמודים לרמפת נגישות TK-145
משרדים ואולם תצוגה

© כל הזכויות שמורות לתומק בע"מ בלבד,
אין להעתיק/ לשכפל ללא אישור בכתב.